Wijziging aanbestede overeenkomst: mag dat zo maar?

Joris Bax op LinkedIn, 19 juni 2020

Een wijziging van een aanbestede overeenkomst tijdens de looptijd is alleen toegestaan als een
uitzondering uit artikel 2.163b ev Aanbestedingswet geldt. Is er geen uitzondering van toepassing, dan moet een heraanbesteding volgen.

Hoe zit het met tussentijdse prijsverhogingen zoals die Iddink aankondigt bij scholen die gebruik maken van applicatie Magister? De prijs is een kernelement van de overeenkomst. Een verhoging van de prijs is dus een wijziging van de overeenkomst. Omdat de meeste middelbare scholen een aanbesteder zijn, zal een overeenkomst met Iddink aanbesteed zijn. Voor een prijsverhoging moet beoordeeld worden of daarvoor een van voornoemde uitzonderingen toepasselijk is. Zo niet, dan is de prijsverhoging aanbestedingsrechtelijk ontoelaatbaar.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan een prijsverhoging toelaatbaar zijn, maar dat moet per geval worden beoordeeld. Bij bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden is een prijsverhoging tot 50% van de initieel opdrachtwaarde aanbestedingsrechtelijk toelaatbaar.

Dat een prijsverhoging mogelijk is, laat overigens onverlet dat partijen daarmee in beginsel beide moeten instemmen.

Scholen voelen zich overvallen door prijsverhoging huiswerksysteem scholieren

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.