Wijziging overeenkomst i.v.m. Corona

Wijziging overeenkomst i.v.m. Corona

Joris Bax op LinkedIn, maart 2020

Sinds 1/7/2016 bevat de Aw bepalingen voor de wijziging van gesloten overeenkomst (art. 2.163a ev. Aw). In tijden van corona bieden die artikelen uitkomst om contracten waar nodig aan te passen.

First and foremost: Elke wijziging moet getoetst worden aan artikel 2.163a ev. Aw. Ook niet-wezenlijke wijzigingen. Als er geen artikel toepasbaar is, moet een aanbesteding volgen.

Een gestelde vraag is of de overeenkomst vanwege corona mag worden opgeschort. Hoewel de Rijksoverheid oproept om contracten ongewijzigd te honoreren, een oproep die ik ondersteun, zijn daar juridisch mogelijkheden voor.

De overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld gedwongen sluitingen, kunnen worden gezien als een onvoorziene omstandigheid. Dat maakt artikel 2.163e Aw toepasbaar. Dit artikel kan dus gebruikt worden om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, als in de overeenkomst niet in mogelijkheden zijn voorzien.

Een eventuele verlenging kan ook onder dit artikel worden gebracht. Bedenk wel dat een verlenging niet langer hoeft te zijn dan de termijn gedurende welke de uitvoering is opgeschort. Eventuele prijsverhogingen , ook onder toepassing van artikel 2.163e Aw, mogen niet hoger zijn dan 50% van de oorspronkelijke prijs.

Vragen? Meer weten? Neem contact met ons op via 0103032949. Wij helpen u graag verder.